Mr. Laura Diels

Mr. Laura DIELS studeerde in 2007 af als licentiate in de rechten aan de Vrije Universiteit te Brussel, met een specifieke interesse voor het burgerlijk recht.

Hetzelfde jaar legde zij de Eed af bij de Orde van Nederlandse Advocaten bij de Balie te Tongeren, waarna de inschrijving op het Tableau geschiedde in het gerechtelijk jaar 2010 - 2011.

In 2011 - 2012 werd een bijkomende opleiding aangevat en werd het certificaat "Bijzondere opleiding jeugdrecht" behaald. Het cliënteel bestaat uit zowel particulieren, zelfstandigen, bedrijven als maatschappijen uit geheel België en het buitenland.

Daarnaast werkt het kantoor op losse basis samen met diverse advocatenkantoren teneinde een optimale dienstverlening te garanderen. Bovendien behartigt het kantoor ook de belangen van personen die in aanmerking komen voor Tweedelijnsbijstand (pro deo).

Het kantoor is gelegen te 3700 Tongeren, Sint-Truidersteenweg 32 bus 3.

 

MATERIES

Het kantoor heeft zowel particulieren, zelfstandigen, bedrijven en maatschappijen als cliënteel en behandelt bij voorkeur (doch niet uitsluitend) de volgende materies :

  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Burgerlijk recht
  • Handelsrecht
  • Jeugdrecht
  • Strafrecht
  • Verbintenissenrecht
  • Verkeersrecht
  • Verzekeringenrecht

In materies waarin het kantoor niet is gespecialiseerd, wordt u graag doorverwezen naar de gespecialiseerde kantoren.